Znajdź mieszkanie

Możesz znaleźć interesujące Cię mieszkanie także korzystając z Wyszukiwarki 3D. Kliknij poniżej:
Wyszukiwarka 3D

Kliknij aby pobrać:
Plan zagospodarowania terenu

Wybierz interesujący Cię budynek:
Mieszkanie Piętro Liczba Pokoi Powierzchnia (w m2) Status Plan mieszkania Cena
BUDYNEK A
101A 0 3 48.18 Sprzedane Zobacz
102A 0 2 38.24 Sprzedane Zobacz
103A 0 2 39.45 Sprzedane Zobacz
104A 0 4 66.34 Sprzedane Zobacz
105A 0 2 39.15 Sprzedane Zobacz
106A 0 2 35.39 Sprzedane Zobacz
107A 0 1 34.92 Sprzedane Zobacz
108A 0 3 57,89 Sprzedane Zobacz
109A 0 3 54.81 Sprzedane Zobacz
110A 0 2 43.77 Sprzedane Zobacz
111A 0 3 49.14 Sprzedane Zobacz
112A 0 3 69.35 Sprzedane Zobacz
201A 1 3 75.96 Sprzedane Zobacz
202A 1 2 41.62 Sprzedane Zobacz
203A 1 2 39.88 Sprzedane Zobacz
204A 1 2 42.36 Sprzedane Zobacz
205A 1 3 56.37 Sprzedane Zobacz
206A 1 2 44.01 Sprzedane Zobacz
207A 1 2 36.77 Sprzedane Zobacz
208A 1 2 36.77 Sprzedane Zobacz
209A 1 2 36.77 Sprzedane Zobacz
210A 1 2 35.98 Sprzedane Zobacz
211A 1 3 62.46 Sprzedane Zobacz
212A 1 4 81.24 Sprzedane Zobacz
213A 1 1 28.09 Sprzedane Zobacz
214A 1 2 76.69 Dostępne Zobacz
215A 1 3 68.31 Dostępne Zobacz
216A 1 2 37.08 Sprzedane Zobacz
217A 1 2 37.75 Sprzedane Zobacz
218A 1 2 37.55 Sprzedane Zobacz
219A 1 2 37.73 Sprzedane Zobacz
220A 1 4 88.64 Sprzedane Zobacz
221A 1 2 47.57 Sprzedane Zobacz
222A 1 3 68.19 Dostępne Zobacz
223A 1 2 35.18 Sprzedane Zobacz
224A 1 2 39.28 Sprzedane Zobacz
225A 1 2 39.61 Sprzedane Zobacz
226A 1 4 67.06 Sprzedane Zobacz
227A 1 3 58.08 Sprzedane Zobacz
228A 1 2 35.71 Sprzedane Zobacz
229A 1 1 35 Sprzedane Zobacz
230A 1 3 60.02 Sprzedane Zobacz
231A 1 3 56 Sprzedane Zobacz
232A 1 2 38.78 Sprzedane Zobacz
233A 1 3 49.38 Sprzedane Zobacz
234A 1 2 43.97 Sprzedane Zobacz
235A 1 4 76.18 Sprzedane Zobacz
301A 2 3 76.1 Sprzedane Zobacz
302A 2 2 41.62 Sprzedane Zobacz
303A 2 2 39.88 Sprzedane Zobacz
304A 2 2 42.58 Sprzedane Zobacz
305A 2 3 58.34 Sprzedane Zobacz
306A 2 2 42.09 Sprzedane Zobacz
307A 2 2 37.91 Sprzedane Zobacz
308A 2 2 37.91 Sprzedane Zobacz
309A 2 2 37.91 Sprzedane Zobacz
310A 2 2 37.37 Sprzedane Zobacz
311A 2 3 63.08 Sprzedane Zobacz
312A 2 4 73.37 Sprzedane Zobacz
313A 2 1 31.92 Sprzedane Zobacz
314A 2 2 76.65 Dostępne Zobacz
315A 2 3 68.5 Dostępne Zobacz
316A 2 2 37,03 Sprzedane Zobacz
317A 2 2 37.55 Sprzedane Zobacz
318A 2 2 37.18 Sprzedane Zobacz
319A 2 2 37.55 Sprzedane Zobacz
320A 2 2 37.39 Sprzedane Zobacz
321A 2 2 37.25 Sprzedane Zobacz
322A 2 3 74.43 Sprzedane Zobacz
323A 2 4 79.18 Dostępne Zobacz
324A 2 3 68.41 Dostępne Zobacz
325A 2 2 35.19 Sprzedane Zobacz
326A 2 2 39.58 Sprzedane Zobacz
327A 2 2 39.61 Sprzedane Zobacz
328A 2 4 67.88 Dostępne Zobacz
329A 2 3 58.68 Sprzedane Zobacz
330A 2 2 35.94 Sprzedane Zobacz
331A 2 1 35 Sprzedane Zobacz
332A 2 3 60.03 Sprzedane Zobacz
333A 2 3 56 Sprzedane Zobacz
334A 2 2 38.78 Sprzedane Zobacz
335A 2 3 49.38 Sprzedane Zobacz
336A 2 2 43.97 Sprzedane Zobacz
337A 2 4 75,96 Sprzedane Zobacz
401A 3 3 76.07 Sprzedane Zobacz
402A 3 2 41.62 Sprzedane Zobacz
403A 3 2 39.88 Sprzedane Zobacz
404A 3 2 42.35 Sprzedane Zobacz
405A 3 3 56.74 Sprzedane Zobacz
406A 3 2 44.5 Sprzedane Zobacz
407A 3 2 37.38 Sprzedane Zobacz
408A 3 2 37.38 Sprzedane Zobacz
409A 3 2 37.38 Sprzedane Zobacz
410A 3 2 36.7 Sprzedane Zobacz
411A 3 3 63.1 Sprzedane Zobacz
412A 3 4 73.35 Sprzedane Zobacz
413A 3 1 31.92 Sprzedane Zobacz
414A 3 2 76.70 Dostępne Zobacz
415A 3 3 68.59 Dostępne Zobacz
416A 3 2 37.41 Sprzedane Zobacz
417A 3 2 38,05 Sprzedane Zobacz
418A 3 2 37.93 Sprzedane Zobacz
419A 3 2 38,05 Sprzedane Zobacz
420A 3 2 37.87 Sprzedane Zobacz
421A 3 2 37.87 Sprzedane Zobacz
422A 3 3 64.06 Sprzedane Zobacz
423A 3 2 45.73 Sprzedane Zobacz
424A 3 2 43.55 Sprzedane Zobacz
425A 3 3 68.08 Dostępne Zobacz
426A 3 2 35.18 Sprzedane Zobacz
427A 3 2 39.57 Sprzedane Zobacz
428A 3 2 39.61 Sprzedane Zobacz
429A 3 4 67.68 Dostępne Zobacz
430A 3 3 58.44 Sprzedane Zobacz
431A 3 2 35.92 Sprzedane Zobacz
432A 3 1 35 Sprzedane Zobacz
433A 3 3 60.02 Sprzedane Zobacz
434A 3 3 56 Sprzedane Zobacz
435A 3 2 38.78 Sprzedane Zobacz
436A 3 3 49.36 Sprzedane Zobacz
437A 3 2 43.97 Sprzedane Zobacz
438A 3 4 76.16 Sprzedane Zobacz
501A 4 3 71.5 Sprzedane Zobacz
502A 4 2 41.62 Sprzedane Zobacz
503A 4 2 39.88 Sprzedane Zobacz
504A 4 2 42.59 Sprzedane Zobacz
505A 4 3 55.04 Sprzedane Zobacz
506A 4 2 42.08 Sprzedane Zobacz
507A 4 2 37.91 Sprzedane Zobacz
508A 4 2 37.91 Sprzedane Zobacz
509A 4 2 37.91 Sprzedane Zobacz
510A 4 2 37.36 Sprzedane Zobacz
511A 4 3 63.1 Sprzedane Zobacz
512A 4 2 41.11 Sprzedane Zobacz
513A 4 1 32.4 Sprzedane Zobacz
514A 4 1 31.95 Sprzedane Zobacz
515A 4 2 76.62 Dostępne Zobacz
516A 4 3 68.52 Dostępne Zobacz
517A 4 2 37,03 Sprzedane Zobacz
518A 4 2 37.55 Sprzedane Zobacz
519A 4 2 37.18 Sprzedane Zobacz
520A 4 2 37.55 Sprzedane Zobacz
521A 4 2 37.39 Sprzedane Zobacz
522A 4 2 37.24 Sprzedane Zobacz
523A 4 3 64.21 Sprzedane Zobacz
524A 4 2 45.73 Sprzedane Zobacz
525A 4 2 43.53 Sprzedane Zobacz
526A 4 3 68.22 Dostępne Zobacz
527A 4 2 35.18 Sprzedane Zobacz
528A 4 2 39.57 Sprzedane Zobacz
529A 4 2 39.61 Sprzedane Zobacz
530A 4 4 67.90 Sprzedane Zobacz
531A 4 3 58.34 Sprzedane Zobacz
532A 4 2 35.91 Sprzedane Zobacz
533A 4 1 35 Sprzedane Zobacz
534A 4 3 60.02 Sprzedane Zobacz
535A 4 3 56 Sprzedane Zobacz
536A 4 2 38.78 Sprzedane Zobacz
537A 4 3 49.38 Sprzedane Zobacz
538A 4 2 43.97 Sprzedane Zobacz
539A 4 4 76.17 Sprzedane Zobacz
601A 5 3 66.71 Sprzedane Zobacz
602A 5 2 36.98 Sprzedane Zobacz
603A 5 4 66.1 Sprzedane Zobacz
604A 5 2 43.96 Sprzedane Zobacz
605A 5 2 38.08 Sprzedane Zobacz
606A 5 2 33.49 Sprzedane Zobacz
607A 5 2 33.49 Sprzedane Zobacz
608A 5 2 33.48 Sprzedane Zobacz
609A 5 2 32.87 Sprzedane Zobacz
610A 5 3 58.95 Sprzedane Zobacz
611A 5 2 41.13 Sprzedane Zobacz
612A 5 1 32.4 Sprzedane Zobacz
613A 5 1 31.92 Sprzedane Zobacz
614A 5 2 77,26 Dostępne Zobacz
615A 5 3 64.54 Sprzedane Zobacz
616A 5 2 33.08 Sprzedane Zobacz
617A 5 2 33.6 Sprzedane Zobacz
618A 5 2 33.25 Dostępne Zobacz
619A 5 2 33.6 Sprzedane Zobacz
620A 5 2 33.46 Sprzedane Zobacz
621A 5 2 33.28 Sprzedane Zobacz
622A 5 3 60.07 Sprzedane Zobacz
623A 5 2 45.73 Sprzedane Zobacz
624A 5 2 43.51 Sprzedane Zobacz
625A 5 3 66.48 Dostępne Zobacz
626A 5 2 32.43 Sprzedane Zobacz
627A 5 2 36.72 Dostępne Zobacz
628A 5 2 36.76 Dostępne Zobacz
629A 5 4 66.22 Sprzedane Zobacz
630A 5 3 56.94 Sprzedane Zobacz
631A 5 2 33.07 Sprzedane Zobacz
632A 5 1 32.44 Sprzedane Zobacz
633A 5 3 58.8 Sprzedane Zobacz
634A 5 4 113.64 Sprzedane Zobacz
701A 6 3 75.14 Sprzedane Zobacz
702A 6 3 82.38 Sprzedane Zobacz
703A 6 3 54.35 Sprzedane Zobacz
704A 6 2 38.38 Sprzedane Zobacz
705A  6 2 34.62 Sprzedane Zobacz
706A 6 2 34.62 Sprzedane Zobacz
707A 6 2 34.61 Sprzedane Zobacz
708A 6 1 34.27 Sprzedane Zobacz
709A 6 3 69.03 Sprzedane Zobacz
710A 6 2 49.51 Sprzedane Zobacz
711A 6 1 33.77 Sprzedane Zobacz
712A 6 1 33.2 Sprzedane Zobacz
713A 6 2 75,35 Dostępne Zobacz
714A 6 5 98.6 Sprzedane Zobacz
715A 6 2 34.81 Sprzedane Zobacz
716A 6 1 35.06 Sprzedane Zobacz
717A 6 2 34.81 Sprzedane Zobacz
718A 6 2 34.51 Sprzedane Zobacz
719A 6 1 34.76 Dostępne Zobacz
720A 6 3 70.24 Sprzedane Zobacz
721A 6 2 48.89 Sprzedane Zobacz
722A 6 2 47.9 Sprzedane Zobacz
723A 6 3 63,92 Dostępne Zobacz
724A 6 2 34.32 Sprzedane Zobacz
725A 6 2 37.93 Sprzedane Zobacz
726A 6 2 38.37 Sprzedane Zobacz
727A 6 4 64.29 Sprzedane Zobacz
728A 6 3 55.36 Sprzedane Zobacz
729A 6 2 34.7 Sprzedane Zobacz
730A 6 1 33.72 Sprzedane Zobacz
731A 6 3 56.72 Sprzedane Zobacz
732A 6 4 118.88 Sprzedane Zobacz
801A 7 3 75.01 Sprzedane Zobacz
802A 7 3 90.09 Sprzedane Zobacz
803A 7 3 61.51 Sprzedane Zobacz
804A 7 2 41.03 Sprzedane Zobacz
805A 7 2 34.94 Sprzedane Zobacz
806A 7 2 34.94 Sprzedane Zobacz
807A 7 2 34.86 Sprzedane Zobacz
808A 7 2 34.46 Sprzedane Zobacz
809A 7 3 70.13 Sprzedane Zobacz
810A 7 2 45.06 Sprzedane Zobacz
811A 7 1 33.79 Sprzedane Zobacz
812A 7 1 32.63 Sprzedane Zobacz
813A 7 2 61.46 Dostępne Zobacz
814A 7 2 50.87 Dostępne Zobacz
815A 7 2 48.29 Sprzedane Zobacz
816A 7 2 34.75 Sprzedane Zobacz
817A 7 4 69.82 Sprzedane Zobacz
818A 7 2 34.91 Sprzedane Zobacz
819A 7 2 34.98 Sprzedane Zobacz
820A 7 3 72,95 Dostępne Zobacz
821A 7 2 45.41 Sprzedane Zobacz
822A 7 2 43.62 Dostępne Zobacz
823A 7 3 64.72 Dostępne Zobacz
824A 7 3 56.81 Sprzedane Zobacz
825A 7 3 54.08 Dostępne Zobacz
826A 7 4 64.28 Sprzedane Zobacz
827A 7 3 55.07 Sprzedane Zobacz
828A 7 3 67.9 Sprzedane Zobacz
829A 7 3 56.72 Sprzedane Zobacz
830A 7 4 113.03 Sprzedane Zobacz
901A 8 3 74.88 Sprzedane Zobacz
902A 8 3 82.17 Sprzedane Zobacz
903A 8 3 62.16 Sprzedane Zobacz
904A 8 2 38.31 Sprzedane Zobacz
905A 8 2 51.16 Sprzedane Zobacz
906A 8 3 49.51 Sprzedane Zobacz
907A 8 3 58.7 Sprzedane Zobacz
908A 8 2 48.58 Sprzedane Zobacz
1001A 9 3 65.21 Sprzedane Zobacz
1002A 9 2 44.75 Sprzedane Zobacz
1003A 9 4 75.68 Sprzedane Zobacz
1004A 9 3 61.51 Sprzedane Zobacz
1005A 9 2 40.9 Sprzedane Zobacz
1006A 9 2 34.02 Sprzedane Zobacz
1007A 9 2 34.91 Sprzedane Zobacz
1008A 9 4 91.56 Sprzedane Zobacz
1009A 9 3 61.59 Sprzedane Zobacz
1101A 10 4 156.18 Sprzedane Zobacz
1102A 10 4 368.34 Sprzedane Zobacz
BUDYNEK B
101B 0 3 56.42 Sprzedane Zobacz
102B 0 2 48.37 Sprzedane Zobacz
103B 0 4 74.99 Sprzedane Zobacz
104B 0 4 68.33 Sprzedane Zobacz
105B 0 3 51.74 Sprzedane Zobacz
106B 0 2 38.4 Sprzedane Zobacz
107B 0 1 30.47 Sprzedane Zobacz
108B 0 3 69.44 Dostępne Zobacz
109B 0 2 37,61 Sprzedane Zobacz
110B 0 1 29.41 Sprzedane Zobacz
201B 1 3 58.48 Sprzedane Zobacz
202B 1 2 41.91 Sprzedane Zobacz
203B 1 4 83.89 Sprzedane Zobacz
204B 1 4 72.78 Sprzedane Zobacz
205B 1 2 37.98 Sprzedane Zobacz
206B 1 2 39.36 Sprzedane Zobacz
207B 1 1 30.46 Sprzedane Zobacz
208B 1 4 69.07 Dostępne Zobacz
209B 1 3 68.71 Dostępne Zobacz
210B 1 2 67.02 Dostępne Zobacz
211B 1 2 41.7 Sprzedane Zobacz
212B 1 2 37.23 Sprzedane Zobacz
213B 1 2 37.25 Sprzedane Zobacz
214B 1 2 37.24 Sprzedane Zobacz
215B 1 2 36.87 Sprzedane Zobacz
216B 1 3 77.38 Sprzedane Zobacz
217B 1 2 30.91 Sprzedane Zobacz
218B 1 2 50 Sprzedane Zobacz
219B 1 3 68.2 Sprzedane Zobacz
220B 1 2 37.74 Sprzedane Zobacz
221B 1 2 45.62 Sprzedane Zobacz
222B 1 1 31.54 Sprzedane Zobacz
223B 1 1 34.98 Sprzedane Zobacz
224B 1 2 37.94 Sprzedane Zobacz
225B 1 4 87.31 Dostępne Zobacz
301B 2 3 58.78 Sprzedane Zobacz
302B 2 2 42.32 Sprzedane Zobacz
303B 2 4 83.9 Sprzedane Zobacz
304B 2 4 72.78 Sprzedane Zobacz
305B 2 2 37.98 Sprzedane Zobacz
306B 2 2 39.63 Sprzedane Zobacz
307B 2 1 30.36 Sprzedane Zobacz
308B 2 4 69.21 Sprzedane Zobacz
309B 2 3 68.54 Dostępne Zobacz
310B 2 2 67.28 Dostępne Zobacz
311B 2 3 74,72 Dostępne Zobacz
312B 2 1 27.22 Sprzedane Zobacz
313B 2 2 42.04 Sprzedane Zobacz
314B 2 2 38.05 Sprzedane Zobacz
315B 2 2 37.95 Sprzedane Zobacz
316B 2 2 37.98 Sprzedane Zobacz
317B 2 2 37.82 Sprzedane Zobacz
318B 2 3 77.94 Sprzedane Zobacz
319B 2 2 31.17 Sprzedane Zobacz
320B 2 2 50.12 Sprzedane Zobacz
321B 2 3 68.69 Sprzedane Zobacz
322B 2 2 37.1 Sprzedane Zobacz
323B 2 2 45.4 Sprzedane Zobacz
324B 2 1 31.64 Sprzedane Zobacz
325B 2 1 35.01 Sprzedane Zobacz
326B 2 2 37.99 Sprzedane Zobacz
327B 2 4 86.88 Dostępne Zobacz
401B 3 3 58.58 Sprzedane Zobacz
402B 3 2 42.52 Sprzedane Zobacz
403B 3 4 83.89 Sprzedane Zobacz
404B 3 4 72.78 Sprzedane Zobacz
405B 3 2 37.99 Sprzedane Zobacz
406B 3 2 39.63 Sprzedane Zobacz
407B 3 1 30.44 Sprzedane Zobacz
408B 3 4 69.11 Sprzedane Zobacz
409B 3 3 68.51 Dostępne Zobacz
410B 3 2 67.21 Dostępne Zobacz
411B 3 3 74.25 Sprzedane Zobacz
412B 3 1 27.21 Sprzedane Zobacz
413B 3 2 42.24 Sprzedane Zobacz
414B 3 2 37.51 Sprzedane Zobacz
415B 3 2 37.53 Sprzedane Zobacz
416B 3 2 37.53 Sprzedane Zobacz
417B 3 2 37.19 Sprzedane Zobacz
418B 3 3 77.93 Sprzedane Zobacz
419B 3 2 31.18 Sprzedane Zobacz
420B 3 2 50.11 Sprzedane Zobacz
421B 3 3 68.67 Sprzedane Zobacz
422B 3 2 37.93 Sprzedane Zobacz
423B 3 2 45.69 Sprzedane Zobacz
424B 3 1 31.64 Sprzedane Zobacz
425B 3 1 35.01 Sprzedane Zobacz
426B 3 2 37.94 Sprzedane Zobacz
427B 3 4 86.85 Sprzedane Zobacz
501B 4 3 57.02 Sprzedane Zobacz
502B 4 2 42.45 Sprzedane Zobacz
503B 4 4 83.89 Sprzedane Zobacz
504B 4 4 72.78 Sprzedane Zobacz
505B 4 2 37.98 Sprzedane Zobacz
506B 4 2 39.63 Sprzedane Zobacz
507B 4 1 30.46 Sprzedane Zobacz
508B 4 4 68.97 Dostępne Zobacz
509B 4 3 68.49 Sprzedane Zobacz
510B 4 2 67.37 Dostępne Zobacz
511B 4 3 74.46 Sprzedane Zobacz
512B 4 1 27.22 Sprzedane Zobacz
513B 4 2 42.07 Sprzedane Zobacz
514B 4 2 37.96 Sprzedane Zobacz
515B 4 2 37.96 Sprzedane Zobacz
516B 4 2 37.96 Sprzedane Zobacz
517B 4 2 37.82 Sprzedane Zobacz
518B 4 3 77.94 Sprzedane Zobacz
519B 4 2 31.17 Sprzedane Zobacz
520B 4 2 49.9 Sprzedane Zobacz
521B 4 3 68.72 Sprzedane Zobacz
522B 4 2 37.1 Sprzedane Zobacz
523B 4 2 45.4 Sprzedane Zobacz
524B 4 1 31.64 Sprzedane Zobacz
525B 4 1 35 Sprzedane Zobacz
526B 4 2 37.93 Sprzedane Zobacz
527B 4 4 86.36 Sprzedane Zobacz
601B 5 4 95.51 Sprzedane Zobacz
602B 5 2 35.23 Sprzedane Zobacz
603B 5 2 36.78 Sprzedane Zobacz
604B 5 1 29.59 Sprzedane Zobacz
605B 5 3 66.7 Sprzedane Zobacz
606B 5 2 50.12 Sprzedane Zobacz
607B 5 2 67.59 Dostępne Zobacz
608B 5 3 73.75 Sprzedane Zobacz
609B 5 4 65.31 Sprzedane Zobacz
610B 5 2 33.58 Sprzedane Zobacz
611B 5 2 33.59 Sprzedane Zobacz
612B 5 2 33.6 Sprzedane Zobacz
613B 5 2 33.31 Sprzedane Zobacz
614B 5 3 73.74 Sprzedane Zobacz
615B 5 2 31.16 Sprzedane Zobacz
616B 5 3 64.46 Sprzedane Zobacz
617B 5 3 76.80 Sprzedane Zobacz
618B 5 2 33.31 Sprzedane Zobacz
619B 5 4 69.11 Sprzedane Zobacz
701B 6 3 64.93 Sprzedane Zobacz
702B 6 2 36.27 Sprzedane Zobacz
703B 6 2 38.12 Sprzedane Zobacz
704B 6 1 26.86 Sprzedane Zobacz
705B 6 4 65.79 Sprzedane Zobacz
706B 6 2 53.60 Sprzedane Zobacz
707B 6 2 66.15 Dostępne Zobacz
708B 6 5 101,85 Sprzedane Zobacz
709B 6 2 37.86 Sprzedane Zobacz
710B 6 2 34.77 Sprzedane Zobacz
711B 6 2 34.78 Sprzedane Zobacz
712B 6 2 34.78 Sprzedane Zobacz
713B 6 1 35.33 Dostępne Zobacz
714B 6 3 84.86 Dostępne Zobacz
715B 6 2 34.04 Sprzedane Zobacz
716B 6 5 99.03 Sprzedane Zobacz
717B 6 3 84.67 Dostępne Zobacz
718B 6 4 99.68 Sprzedane Zobacz
801B 7 4 92.84 Sprzedane Zobacz
802B 7 3 56.81 Sprzedane Zobacz
803B 7 2 48.95 Sprzedane Zobacz
804B 7 3 64.94 Sprzedane Zobacz
805B 7 2 52.28 Dostępne Zobacz
806B 7 2 66.22 Dostępne Zobacz
807B 7 5 105.71 Sprzedane Zobacz
808B 7 2 37.87 Sprzedane Zobacz
809B 7 2 34.97 Sprzedane Zobacz
810B 7 2 34.97 Sprzedane Zobacz
811B 7 2 34.97 Sprzedane Zobacz
812B 7 2 34.74 Sprzedane Zobacz
813B 7 3 83.3 Sprzedane Zobacz
814B 7 2 33.65 Sprzedane Zobacz
815B 7 3 85,39 Dostępne Zobacz
816B 7 2 58.26 Sprzedane Zobacz
817B 7 4 65.53 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie 101A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 3
Metraż: 48.18m2
Mieszkanie 102A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 2
Metraż: 38.24m2
Mieszkanie 103A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.45m2
Mieszkanie 104A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 4
Metraż: 66.34m2
Mieszkanie 105A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.15m2
Mieszkanie 106A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.39m2
Mieszkanie 107A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 1
Metraż: 34.92m2
Mieszkanie 108A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 3
Metraż: 57,89m2
Mieszkanie 109A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 3
Metraż: 54.81m2
Mieszkanie 110A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 2
Metraż: 43.77m2
Mieszkanie 111A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 3
Metraż: 49.14m2
Mieszkanie 112A
Sprzedane
Piętro: 0
Liczba pokoi: 3
Metraż: 69.35m2
Mieszkanie 201A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 75.96m2
Mieszkanie 202A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 41.62m2
Mieszkanie 203A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.88m2
Mieszkanie 204A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 42.36m2
Mieszkanie 205A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 56.37m2
Mieszkanie 206A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 44.01m2
Mieszkanie 207A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 36.77m2
Mieszkanie 208A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 36.77m2
Mieszkanie 209A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 36.77m2
Mieszkanie 210A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.98m2
Mieszkanie 211A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 62.46m2
Mieszkanie 212A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 4
Metraż: 81.24m2
Mieszkanie 213A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 1
Metraż: 28.09m2
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 76.69m2
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 68.31m2
Mieszkanie 216A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.08m2
Mieszkanie 217A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.75m2
Mieszkanie 218A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.55m2
Mieszkanie 219A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.73m2
Mieszkanie 220A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 4
Metraż: 88.64m2
Mieszkanie 221A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 47.57m2
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 68.19m2
Mieszkanie 223A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.18m2
Mieszkanie 224A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.28m2
Mieszkanie 225A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.61m2
Mieszkanie 226A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 4
Metraż: 67.06m2
Mieszkanie 227A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 58.08m2
Mieszkanie 228A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.71m2
Mieszkanie 229A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 1
Metraż: 35m2
Mieszkanie 230A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 60.02m2
Mieszkanie 231A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 56m2
Mieszkanie 232A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 38.78m2
Mieszkanie 233A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 3
Metraż: 49.38m2
Mieszkanie 234A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 2
Metraż: 43.97m2
Mieszkanie 235A
Sprzedane
Piętro: 1
Liczba pokoi: 4
Metraż: 76.18m2
Mieszkanie 301A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 76.1m2
Mieszkanie 302A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 41.62m2
Mieszkanie 303A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.88m2
Mieszkanie 304A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 42.58m2
Mieszkanie 305A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 58.34m2
Mieszkanie 306A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 42.09m2
Mieszkanie 307A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.91m2
Mieszkanie 308A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.91m2
Mieszkanie 309A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.91m2
Mieszkanie 310A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.37m2
Mieszkanie 311A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 63.08m2
Mieszkanie 312A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 4
Metraż: 73.37m2
Mieszkanie 313A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 1
Metraż: 31.92m2
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 76.65m2
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 68.5m2
Mieszkanie 316A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37,03m2
Mieszkanie 317A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.55m2
Mieszkanie 318A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.18m2
Mieszkanie 319A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.55m2
Mieszkanie 320A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.39m2
Mieszkanie 321A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.25m2
Mieszkanie 322A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 74.43m2
Piętro: 2
Liczba pokoi: 4
Metraż: 79.18m2
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 68.41m2
Mieszkanie 325A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.19m2
Mieszkanie 326A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.58m2
Mieszkanie 327A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.61m2
Piętro: 2
Liczba pokoi: 4
Metraż: 67.88m2
Mieszkanie 329A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 58.68m2
Mieszkanie 330A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.94m2
Mieszkanie 331A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 1
Metraż: 35m2
Mieszkanie 332A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 60.03m2
Mieszkanie 333A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 56m2
Mieszkanie 334A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 38.78m2
Mieszkanie 335A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 3
Metraż: 49.38m2
Mieszkanie 336A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Metraż: 43.97m2
Mieszkanie 337A
Sprzedane
Piętro: 2
Liczba pokoi: 4
Metraż: 75,96m2
Mieszkanie 401A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 76.07m2
Mieszkanie 402A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 41.62m2
Mieszkanie 403A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.88m2
Mieszkanie 404A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 42.35m2
Mieszkanie 405A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 56.74m2
Mieszkanie 406A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 44.5m2
Mieszkanie 407A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.38m2
Mieszkanie 408A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.38m2
Mieszkanie 409A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.38m2
Mieszkanie 410A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 36.7m2
Mieszkanie 411A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 63.1m2
Mieszkanie 412A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 4
Metraż: 73.35m2
Mieszkanie 413A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 1
Metraż: 31.92m2
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 76.70m2
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 68.59m2
Mieszkanie 416A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.41m2
Mieszkanie 417A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 38,05m2
Mieszkanie 418A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.93m2
Mieszkanie 419A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 38,05m2
Mieszkanie 420A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.87m2
Mieszkanie 421A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.87m2
Mieszkanie 422A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 64.06m2
Mieszkanie 423A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 45.73m2
Mieszkanie 424A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 43.55m2
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 68.08m2
Mieszkanie 426A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.18m2
Mieszkanie 427A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.57m2
Mieszkanie 428A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.61m2
Piętro: 3
Liczba pokoi: 4
Metraż: 67.68m2
Mieszkanie 430A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 58.44m2
Mieszkanie 431A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.92m2
Mieszkanie 432A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 1
Metraż: 35m2
Mieszkanie 433A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 60.02m2
Mieszkanie 434A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 56m2
Mieszkanie 435A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 38.78m2
Mieszkanie 436A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 3
Metraż: 49.36m2
Mieszkanie 437A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 2
Metraż: 43.97m2
Mieszkanie 438A
Sprzedane
Piętro: 3
Liczba pokoi: 4
Metraż: 76.16m2
Mieszkanie 501A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 3
Metraż: 71.5m2
Mieszkanie 502A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 41.62m2
Mieszkanie 503A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.88m2
Mieszkanie 504A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 42.59m2
Mieszkanie 505A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 3
Metraż: 55.04m2
Mieszkanie 506A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 42.08m2
Mieszkanie 507A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.91m2
Mieszkanie 508A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.91m2
Mieszkanie 509A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.91m2
Mieszkanie 510A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.36m2
Mieszkanie 511A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 3
Metraż: 63.1m2
Mieszkanie 512A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 41.11m2
Mieszkanie 513A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 1
Metraż: 32.4m2
Mieszkanie 514A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 1
Metraż: 31.95m2
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 76.62m2
Piętro: 4
Liczba pokoi: 3
Metraż: 68.52m2
Mieszkanie 517A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37,03m2
Mieszkanie 518A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.55m2
Mieszkanie 519A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.18m2
Mieszkanie 520A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.55m2
Mieszkanie 521A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.39m2
Mieszkanie 522A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 37.24m2
Mieszkanie 523A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 3
Metraż: 64.21m2
Mieszkanie 524A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 45.73m2
Mieszkanie 525A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 43.53m2
Piętro: 4
Liczba pokoi: 3
Metraż: 68.22m2
Mieszkanie 527A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 35.18m2
Mieszkanie 528A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.57m2
Mieszkanie 529A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 2
Metraż: 39.61m2
Mieszkanie 530A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 4
Metraż: 67.90m2
Mieszkanie 531A
Sprzedane
Piętro: 4
Liczba pokoi: 3
Metraż: 58.